Ολυμπία

Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το μεγάλο ιερό του Δία, η ιερή κοιλάδα, τόπος συγκέντρωσης του αρχαίου κόσμου.
Το Γυμνάσιο, η παλαίστρα – η προετοιμασία, η άσκηση.
Ο Ναός του Δία – το επίκεντρο του Ιερού, ο μεγαλύτερος ναός της Πελοποννήσου.
Ο Ναός της Ήρας – η γυναικεία παρουσία στον αθλητισμό.
Το Αρχαίο Στάδιο – η αποκορύφωση, ο Αγών, η ευγενής άμιλλα, ο κότινος.