Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Μια μοναδική συλλογή συνδεδεμένη άρρηκτα με την ιστορία των Αγώνων.
Τα αυθεντικά μνημειώδη αετώματα του ναού του Δία.
Ο Απόλλωνας, ο Οινόμαος, οι Κένταυροι – η πάλη, το σώμα και το πνεύμα.
Ο Ερμής του Πραξιτέλη – διαιώνιση του ωραίου.
Όπλα και Εργαλεία – φόρος τιμής στους θεούς.