ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (Γ.Ο.Χ.)

1. Η Εταιρία

Η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΕΝΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TOURS Ο.Ε.» (στο εξής η «Εταιρία»), η οποία αποτελεί γραφείο γενικού τουρισμού και εδρεύει στο Μελιγαλά Μεσσηνίας επί της οδού Σκάλα – Μελιγαλά Τ.Κ. 24 002, έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.tourstory.gr (στο εξής η «Tourstory») για την πραγματοποίηση διαδικτυακών κρατήσεων τουριστικών περιηγήσεων.

2. Αποδοχή των ΓΟΧ

Η χρήση της ιστοσελίδας www.tourstory.gr καθώς και οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω αυτής καλύπτονται από του παρόντες ΓΟΧ. Σημειώνεται ότι οι χρήστες που προβαίνουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες ΓΟΧ.

3. Διαδικασία κράτησης – Επιβεβαίωση

Οι χρήστες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία κράτηση μέσω της Tourstory, ακολουθούν τη διαδικασία κράτησης όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα, συμπληρώνοντας την απαραίτητη φόρμα. Μετά την πραγματοποίηση της κράτησης, οι χρήστες λαμβάνουν την επιβεβαίωση κράτησης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγξουν αμέσως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση κράτησης, όπως τα προσωπικά τους στοιχεία, τον προορισμό, την ημερομηνία της ξενάγησης κλπ. Για τυχόν λάθος ή ανακρίβεια που θα υφίσταται στα αναφερόμενα στοιχεία της κράτησης, ο χρήστης οφείλει να το αναφέρει μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή της επιβεβαίωσης κράτησης. Τυχόν αναφορές λαθών μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

4. Υπηρεσίες

Η Tourstory δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης – αγοράς των υπηρεσιών της. Πιο συγκεκριμένα παρέχει:

(α) Περιήγηση στην Αθήνα: μετάβαση από το λιμάνι του Πειραιά στην περιοχή της Ακρόπολης, ξενάγηση στην Ακρόπολη, περίπατο και ξενάγηση στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ελεύθερο χρόνο στην Πλάκα και επιστροφή στο λιμάνι του Πειραιά. Τα ανωτέρω παρέχονται είτε στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών αναλόγως του πακέτου που θα επιλεγεί όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα.

(β) Περιήγηση στην Ολυμπία: μετάβαση από το λιμάνι του Κατάκολου στην περιοχή της Ολυμπίας, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, περίπατο και ξενάγηση στο Μουσείο, βόλτα στο χωριό, επιστροφή στο λιμάνι του Κατάκολου. Τα ανωτέρω παρέχονται είτε στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών αναλόγως του πακέτου που θα επιλεγεί όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα.

Οι τιμές εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές των πακέτων.

5. Προϋποθέσεις περιηγήσεων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε περιήγηση σε προθεσμία 24 ωρών πριν την ώρα έναρξής της για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της μη επίτευξης συμμετοχής του αναγκαίου αριθμού ατόμων στην περιήγηση. Στην απευκταία περίπτωση που μία περιήγηση ακυρωθεί, η Εταιρία θα επιστρέφει το σύνολο των χρημάτων που κατέβαλαν οι συμμετέχοντες ή θα δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού της περιήγησης σε άλλη ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία δεν θα ευθύνεται για τυχόν έξοδα που κατέβαλαν οι συμμετέχοντες για το λόγο αυτό, όπως για τυχόν αλλαγή των αεροπορικών τους εισιτηρίων.

6. Αμοιβή – Τρόποι πληρωμής

Η αμοιβή για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας αναφέρεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.tourstory.gr. Το πληρωτέο ποσό περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και αμοιβές της Εταιρίας καθώς και τον φόρο προστιθέμενης αξίας επί του ποσού. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Tourstory. Σε περίπτωση μείωσης της αμοιβής, οι πελάτες δεν δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά της τιμής που έχουν ήδη καταβάλει και της μειωμένης. Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή περιλαμβάνει ό,τι περιγράφεται στην ιστοσελίδα και όχι τυχόν περαιτέρω έξοδα του συμμετέχοντος που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Οι τρόποι πληρωμής για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Tourstory αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Οι τρόποι πληρωμής είναι: α) η απευθείας τραπεζική μεταφορά, β) η πληρωμή μέσω Paypal, γ) η πληρωμή την ημέρα της παροχής της υπηρεσίας σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί απλή κράτηση μέσω της ιστοσελίδας. Μόνον οι τρόποι αυτοί πληρωμής θα γίνονται αποδεκτοί.

7. Αλλαγές, ακυρώσεις, υπαναχώρηση

Οι περιηγήσεις λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάζουν την πραγματοποίηση της περιήγησης μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων όπου θα γίνεται αντικειμενικά αποδεκτό ότι η πραγματοποίηση της περιήγησης δεν είναι δυνατή.

Σε περίπτωση που κατά την ημέρα της προγραμματισμένης περιήγησης αναπάντεχα γεγονότα καταστήσουν αδύνατη την πραγματοποίησής της (π.χ. μη προγραμματισμένη απεργία των υπαλλήλων στους αρχαιολογικούς χώρους), η Εταιρία θα πράξει οτιδήποτε δυνατό ώστε να βρεθεί μία εναλλακτική λύση σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες στην περιήγηση. Αν δεν βρεθεί μία τέτοια εναλλακτική λύση, η Εταιρία θα επιστρέψει το σύνολο του ποσού που έχουν καταβάλει οι συμμετέχοντες για την ξενάγηση, ενώ η αμοιβή για το μέσο μεταφοράς (πχ. πούλμαν) θα επιστραφεί κατά 50%. Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται μέχρι 15 μέρες μετά την ημερομηνία ακύρωσης.

Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Tourstory. Η αλλαγή ή ακύρωση πραγματοποιείται με οποιονδήποτε εφικτό τρόπο, όπως τηλεφωνικώς ή με αποστολή email. Σε περίπτωση ακύρωσης ο πελάτης πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία για την επιθυμητή αλλαγή ή ακύρωση τουλάχιστον 3 μέρες πριν την προγραμματισμένη τουριστική περιήγηση. Τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις από τον πελάτη για την επιθυμητή αλλαγή ή ακύρωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ο πελάτης δεν θα έχει αξίωση επιστροφής των χρημάτων.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστραφούν χρήματα από την Εταιρία στον πελάτη, η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μεχρι 15 ημέρες μετά την ημερομηνία ακύρωσης.

8. Ξενάγηση – Πρόσβαση

Οι περιηγήσεις και η ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία πραγματοποιείται από διπλωματούχο ξεναγό. Ανάλογα με τις ανάγκες της ξενάγησης, αυτή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων, ενδέχεται να χρειαστεί η διάβαση από ανώμαλο έδαφος ή/και η ανάβαση/κατάβαση σε σκάλες. Ακόμα, υπάρχουν δημόσιοι χώροι οι οποίοι δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Η συμμετοχή στις περιηγήσεις προτείνεται σε άτομα με μία ελάχιστη φυσική κατάσταση, ικανά να προχωρήσουν σε ανηφορικό δρόμο και να ανέβουν σκαλοπάτια. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους, οι  συμμετέχοντες δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι είναι ικανοί να συμμετέχουν στις περιηγήσεις της Tourstory και πως έχουν ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τη φυσική κατάσταση που πρέπει να διαθέτουν. Λόγω της διαφορετικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ενδέχεται να παρέχει η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, οι συμμετέχοντες στις περιηγήσεις θα πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα φάρμακα τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν. Η Εταιρία προτείνει σε άτομα με φυσική δυσκολία ή/και υπό ιατρική θεραπεία, να την ενημερώνουν εγκαίρως σχετικά με αυτό. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε άτομο για το οποίο θα κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του θα δημιουργήσει δυσκολίες στην εύρυθμη πραγματοποίηση της περιήγησης.

9. Απαλλαγή ευθύνης

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβείς και σωστές. Εντούτοις, δεν εγγυάται την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας χωρίς όμως να εγγυάται ότι αυτή θα λειτουργεί πάντα αδιάλειπτα χωρίς διακοπές ή ότι δεν θα προσβληθεί από κάποιον διαδικτυακό ιό.

Κατά την διάρκεια των περιηγήσεων, η Εταιρία δεν ευθύνεται:

(α) για τυχόν κλοπή ή απώλεια αντικειμένων. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέχουν ιδιαιτέρως τα προσωπικά τους αντικείμενα.

(β) για οποιοδήποτε ατύχημα. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι περιηγήσεις να διεξάγονται με ασφαλή τρόπο. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέχουν τη σωματική τους ακεραιότητα καθώς επίσης προτείνεται να έχουν ασφάλεια υγείας. Οι συμμετέχοντες καλύπτονται για τυχόν τραυματισμούς μόνον κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο πούλμαν.

(γ) για εξωτερικούς παράγοντες που είναι ικανοί να επηρεάσουν τις περιηγήσεις όπως για παράδειγμα απεργίες υπαλλήλων, τυχόν καθυστερήσεις σε καταστήματα, εστιατόρια και γενικά για οποιοδήποτε γεγονός με το οποίο δεν σχετίζεται η Εταιρία.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ της Εταιρίας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας/συμμετεχόντων στις περιηγήσεις θα επιλύονται με φιλικό τρόπο. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό με την επιφύλαξη εφαρμογής του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.